Nelan - Okna pro život
Logotyp nelan

Nelan / Servis a služby

Servis oken

Servis oken

Servis si můžete objednat pomocí webového formuláře na našich stránkách.

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis oken a dveří, který Vám zajistí dlouhou technickou životnost a záruku servisovaných výrobků. Nabízíme také servis výrobků od jiných dodavatelů.

Prodloužení záruky: záruční doba na námi namontovaná okna a dveře je 60 měsíců. Záruční dobu je možné si prodloužit až na 120 měsíců, pokud bude po 3 a 6-ti letech užívání proveden zpoplatněný servis, o kterém bude proveden zápis do dodacího listu.

Servis: první servis provedený do 6-ti měsíců od montáže je zdarma, všechny další se řídí platným ceníkem

Ceník servisních prací:

 • Hodinová sazba:  800 Kč / hod bez DPH (účtuje se započatá půlhodina) - za každého servisního technika
 • Hodinová sazba po 17 hod. a akutní servis vyřízený do 24 hodin od nahlášení 1.600,- Kč/hod bez DPH (účtuje se započatá půlhodina)

Jízdné - dle následující tabulky

  do 10 km 11 - 25 km 26 - 50 km nad 50 Kč/km
Sazba 15 % trvalé bydlení 150 350 650 23
Sazba 21 % chaty,kanceláře apod. 160 370 684
24
 • Servis se hradí v hotovosti servisnímu technikovi (v případě platby na fakturu je připočítán poplatek 50,- Kč za vystavení faktury)
 • Neoprávněné reklamace budou účtovány v plné výši dle tohoto ceníku
 • Stanovení  výše škody pro účely pojišťovny nebo PČR: 500 Kč
 • Uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH

V případě prodlení při platbě na fakturu bude účtováno penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 

Důležité:
Pro urychlení servisu našich oken si připravte dodací list s číslem zakázky. Pokud chcete přiobjednat zastínění, vyměnit rozbité sklo apod., uvádějte číslo pozice okna. V případě, že požadujete prodloužení záruky, musí být servisy potvrzeny v dodacím listě! Pokud zákazník nepředloží servisnímu technikovi dodací list, bude servis zpoplatněn dle ceníku výše.

Součástí tohoto servisu je i provizorní zabezpečení havarijního stavu a dodání poškozené části stavební výplně. Pro urychlení servisu našich oken si připravte dodací list s číslem zakázky. Pokud chcete objednat zastínění, vyměnit rozbité sklo apod., uvádějte číslo pozice okna. V případě, že požadujete prodloužení záruky, musí být servisy potvrzeny v dodacím listě.

Servis si můžete objednat pomocí webového formuláře na našich stránkách.

Sada pro údržbu plastových oken

Připravili jsme pro Vás sadu pro údržbu plastových oken. Sada obsahuje PVC čistič, silikonovou emulzi, olej. Cena 208,- Kč. Sadu můžete zakoupit na všech našich pobočkách nebo u servisního technika.


Kontakt:
servis@nelan.cz
Tel.: +420 354 542 891


Montážní servis

Montážní servis

Provedeme montážní servis, který Vám zajistí bezproblémovou montáž nových výrobků včetně všech doplňků, demontáž starých výplní a veškeré stavební úpravy související s montáží.

Ukázku profesionální montáže oken pomocí parotěsných a paropropustných pásek dle normy ČSN 74 6077 můžete vidět zde >


Ostatní služby

Ostatní služby

 • Zajistíme stavební práce související s montáží a demontáží našich produktů v dohodnutém rozsahu.
 • Zajistíme úklidové práce po realizaci montáže našich produktů v dohodnutém rozsahu.
 • K dispozici máte profesionální poradenský servis, který Vám navrhne optimální variantu řešení problému podle nejnovějších trendů.
 • Zajistíme ekologickou likvidaci demontovaných výrobků.
 • zaměření oken pro nabídku je zpoplatněno částkou 500, - Kč, která se při realizaci zakázky odečte z koncové ceny.