Nelan - Okna pro život
Logotyp nelan

Nelan / Servis a služby

Servis oken

Servis oken

Servis si můžete objednat pomocí webového formuláře na našich stránkách.

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis oken a dveří, který Vám zajistí dlouhou technickou životnost a záruku servisovaných výrobků. Nabízíme také servis výrobků od jiných dodavatelů.

Prodloužení záruky: záruční doba na námi namontovaná okna a dveře je 60 měsíců. Záruční dobu je možné si prodloužit až na 120 měsíců, pokud bude po 3 a 6-ti letech užívání proveden zpoplatněný servis, o kterém bude proveden zápis do dodacího listu.

Servis: první servis provedený do 6-ti měsíců od montáže je zdarma, všechny další se řídí platným ceníkem

Ceník servisních prací:

 • Hodinová sazba:  800 Kč / hod bez DPH (účtuje se započatá půlhodina) - za každého servisního technika
 • Hodinová sazba po 17 hod. a akutní servis vyřízený do 24 hodin od nahlášení 1.600,- Kč/hod bez DPH (účtuje se započatá půlhodina)

Jízdné - dle následující tabulky

  do 10 km 11 - 25 km 26 - 50 km nad 50 Kč/km
Sazba 12 % trvalé bydlení 130 305 565 23
         
 • Servis se hradí v hotovosti servisnímu technikovi (v případě platby na fakturu je připočítán poplatek 50,- Kč za vystavení faktury)
 • Neoprávněné reklamace budou účtovány v plné výši dle tohoto ceníku
 • Stanovení  výše škody pro účely pojišťovny nebo PČR: 500 Kč
 • K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platné sazby

V případě prodlení při platbě na fakturu bude účtováno penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 

Důležité:
Pro urychlení servisu našich oken si připravte dodací list s číslem zakázky. Pokud chcete přiobjednat zastínění, vyměnit rozbité sklo apod., uvádějte číslo pozice okna. V případě, že požadujete prodloužení záruky, musí být servisy potvrzeny v dodacím listě! Pokud zákazník nepředloží servisnímu technikovi dodací list, bude servis zpoplatněn dle ceníku výše.

Servis si můžete objednat pomocí webového formuláře na našich stránkách.

 


Kontakt:
servis@nelan.cz
Tel.: +420 354 542 891


Montážní servis

Montážní servis

Provedeme montážní servis, který Vám zajistí bezproblémovou montáž nových výrobků včetně všech doplňků, demontáž starých výplní a veškeré stavební úpravy související s montáží.

Ukázku profesionální montáže oken pomocí parotěsných a paropropustných pásek dle normy ČSN 74 6077 můžete vidět zde >


Ostatní služby

Ostatní služby

 • Zajistíme stavební práce související s montáží a demontáží našich produktů v dohodnutém rozsahu.
 • Zajistíme úklidové práce po realizaci montáže našich produktů v dohodnutém rozsahu.
 • K dispozici máte profesionální poradenský servis, který Vám navrhne optimální variantu řešení problému podle nejnovějších trendů.
 • Zajistíme ekologickou likvidaci demontovaných výrobků.
 • zaměření oken pro nabídku je zpoplatněno částkou 500, - Kč, která se při realizaci zakázky odečte z koncové ceny.