Menu
Nelan - Okna pro život
Logotyp nelan

Nelan / Služby

Montážní servis

Montážní servis

Provedeme montážní servis, který Vám zajistí bezproblémovou montáž nových výrobků včetně všech doplňků, demontáž starých výplní a veškeré stavební úpravy související s montáží.

Součástí tohoto servisu je i provizorní zabezpečení havarijního stavu a dodání poškozené části stavební výplně. Pro urychlení servisu našich oken si připravte dodací list s číslem zakázky. Pokud chcete objednat zastínění, vyměnit rozbité sklo apod., uvádějte číslo pozice okna. V případě, že požadujete prodloužení záruky, musí být servisy potvrzeny v dodacím listě.

Servis si můžete objednat pomocí webového formuláře na našich stránkách.

Ukázku profesionální montáže oken pomocí parotěsných a paropropustných pásek dle normy ČSN 74 6077 můžete vidět zde >


Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční servis

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis, který Vám zajistí dlouhou technickou životnost a záruku servisovaných výrobků. Nabízíme také servis výrobků od jiných dodavatelů.

Prodloužení záruky: záruční doba na námi namontovaná okna a dveře je 60 měsíců. Záruční dobu je možné si prodloužit až na 120 měsíců, pokud bude po 3 a 6-ti letech užívání proveden zpoplatněný servis, o kterém bude proveden zápis do dodacího listu.

Servis: první servis provedený do 12-ti měsíců od montáže je zdarma, všechny další se řídí platným ceníkem

Ceník servisních prací:

 • Seřízení: 90 Kč / křídlo
 • Hodinová sazba:  300 Kč / hod (účtuje se započatá půlhodina)
 • Příplatek za práci po 17 hod., o svátcích a o víkendech 50 % z účtované ceny práce
 • Akutní servis vyřízený do 24 hodin od nahlášení příplatek 100 % z účtované ceny práce
 • Jízdné: 15 Kč / km (dle skutečného počtu km z Horní Vsi u Fr. Lázní), minimální účtovaná částka je 70 Kč
 • Uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH
 • Servis se hradí v hotovosti servisnímu technikovi
 • Neoprávněné reklamace budou účtovány v plné výši dle tohoto ceníku

V případě prodlení při platbě na fakturu bude účtováno penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 

Důležité:
Pro urychlení servisu našich oken si připravte dodací list s číslem zakázky. Pokud chcete přiobjednat zastínění, vyměnit rozbité sklo apod., uvádějte číslo pozice okna. V případě, že požadujete prodloužení záruky, musí být servisy potvrzeny v dodacím listě! Pokud zákazník nepředloží servisnímu technikovi dodací list, bude servis zpoplatněn dle ceníku výše.

Sada pro údržbu plastových oken

Připravili jsme pro Vás sadu pro údržbu plastových oken. Sada obsahuje PVC čistič, silikonovou emulzi, olej. Cena 208,- Kč. Sadu můžete zakoupit na všech našich pobočkách nebo u servisního technika.


Kontakt:
servis@nelan.cz
Tel.: +420 354 542 891


Ostatní služby

Ostatní služby

 • Zajistíme stavební práce související s montáží a demontáží našich produktů v dohodnutém rozsahu.
 • Zajistíme úklidové práce po realizaci montáže našich produktů v dohodnutém rozsahu.
 • K dispozici máte profesionální poradenský servis, který Vám navrhne optimální variantu řešení problému podle nejnovějších trendů.
 • Zajistíme ekologickou likvidaci demontovaných výrobků na základě dohody.