Co jsou přístupové systémy?

Jedná se o soubor technických zařízení, které umožňují fyzické zabezpečení vstupů do objektů, evidenci pohybu osob včetně nastavení přístupového oprávnění. Přístupový systém jednoznačně identifikuje jedince pomocí přístupové karty, čipu, popřípadě biometrických údajů. Tento údaj je následně vyhodnocen a podle přístupových práv je umožněn průchod dveřmi. Pohyb osob lze dále zaznamenávat prostřednictvím uživatelského serveru.

Proč zavádět přístupové systémy?

  • zavedením přístupových systémů se omezí volný a nekontrolovatelný vstup osob do objektů a  pohyb osob v určitých prostorách objektů
  • pohyb osob je možno omezit v čase
  • nahradí mnoho klíčů jednou kartou nebo čipem
  • zvýší komfort ovládání
  • zvýší konkurenceschopnost např. ovládání hotelových pokojů, vstupy do fitcenter, klubů, atd.
  • umožní přístup pouze vybraným skupinám
  • zvýší stupeň zabezpečení objektu
  • centrální nastavení více jednotek z jednoho místa

Více informací najdete u našich obchodních zástupců >