Nelan - Okna pro život
Logotyp nelan

Nelan / Objednávka servisních služeb

Servis oken, dveří, výměna skel, opravy žaluzií

Servis oken, dveří, výměna skel, opravy žaluzií

Před vyplnění formuláře se prosím seznamte se způsobem nakládání s osobními údaji (GDPR).


Ceník servisních prací

Ceník servisních prací

Ceník servisních prací:

 • Hodinová sazba:  500 Kč / hod bez DPH (účtuje se započatá půlhodina)
 • Hodinová sazba po 17 hod 750,- Kč/hod bez DPH (účtuje se započatá půlhodina)
 • Hodinová sazba za akutní servis vyřízený do 24 hodin od nahlášení 1000,- Kč/hod bez DPH (účtuje se započatá půlhodina)
 • Jízdné - dle následující tabulky
    do 10 km 11 - 25 km 26 - 100 km nad 100 km/km
  Sazba 15 % trvalé bydlení 115 288 575 16,1
  Sazba 21 % chaty,kanceláře apod. 121 303 605 16,9
 • Servis se hradí v hotovosti servisnímu technikovi (v případě platby na fakturu je připočítán poplatek 50,- Kč za vystavení faktury)
 • V případě prodlení při platbě na fakturu bude účtováno penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení.