Neoprávněné reklamace budou účtovány v plné výši dle tohoto ceníku.

Před vyplnění formuláře se prosím seznamte se způsobem nakládání s osobními údaji (GDPR).